Son yıllarda cilt kanseri görülme oranında artış mevcuttur. Bu artışta değişen çevre koşulları ve ozon tabakasındaki incelme önemli rol almaktadır. Üç çeşit cilt kanseri mevcuttur. Bazal Hücreli Kanser, Yassı Hücreli Kanser ve Malign Melanom

 

BAZAL HÜCRELİ CA

Dünyada en sık görülen malignitedir. Deri kanserlerinin %75 ini oluşturur. Temel nedeni güneş ışığıdır. O yüzden güneşe maruz kalan bölgelerde ve açık tenlilerde fazladır. Genelde ileri yaşlarda görülür. Ciltten kabarık, kabuklu, ülsere pigmente lezyonlardır. Uzak metastaz yapmazlar. Cerrahi olarak alınması genelde yeterlidir. Çok ilerlemiş vakalar hayatı tehdit edebilir.

 

YASSI HÜCRELİ KARSİNOM

Cilt kanserlerinin % 20 sini oluşturur. Güneş en önemli etken olup;  sigara, uv, kronik irritasyon , yanık zemini, insan papillom virüsü gibi etkenler yassı hücreli kanser oluşumuna zemin hazırlar. En sık alt dudakta görülür. Kızarık, sert, ciltten hafif kabarık, ortası ülsere lezyonlardır. Lenf nodu metaztası nadiren de olsa olabilir. Uzak metaztas yapabilir. Eski yanık zemininden kaynaklanan kanserler (marjolin ülser) daha kötü seyirlidir. Tedavide; cerrahi eksizyon, büyük lezyonlarda ve lenf nodu varsa lenfadenektomi gerekir. Bu hastalarda radyoterapi de tedaviye eklenir. Tedavi sonrası ilk 2 yıl içerisinde rekürens görülme oranı yüksektir, yakın takip gerekir.

 

MALİGNANT MELANOMA

Vücudun pigment üreten melanositlerin malign transformasyonu ile oluşur. En sık deride görülür. Bunun yanı sıra göz, gis, anüs, vajen gibi bölgelerde de görülebilir. Genetik yatkınlık ve güneş ışığı önemli etkendir. Güneş ışığına maruziyet aralıklı ve zarar verici tarzda ise risk artmaktadır. Örneğin hayatında su toplamalı güneş yanığına maruz kalan kişilerde malign melanom görülme oranının iki kat arttığı bildirilmektedir. Yine açık renkli , mavi gözlü, kızıl saçlı, kolay çillenen kişiler risk altındadır. Tanı genelde şüpheli lezyonların biyopsisi ile konur. Vücuttaki bir nevüsün (ben) kısa sürede değişiklik göstermesi, etrafının düzensizleşmesi, alacalı renk alması, kanama, kaşıntı veya ağrı gibi belirtilerden bazılarının olması durumunda nevüsün alınması gerekir. Patoloji sonucuna göre kesin teşhis konulabilir. Eğer patoloji sonucu malign melanom ise geniş eksizyon, lenf nodu diseksiyonu ve kemoterapi uygulanır.

FacebookTwitterGoogle+Paylaş